Vulkanen en aardbevingen

Kerndoel 33, 42

Groep 7, 8

Doel
De kinderen maken kennis met de begrippen aardkorst, aardbeving, vulkaanuitbarstingen, tsunami, hot spot, breuken, horsten en slenken.
De kinderen leren dat de aardkorst is opgebouwd uit bewegende platen en ervaren op welke manier de bewegende platen aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en gebergtevorming veroorzaken.
De kinderen leren spelenderwijs dat continenten bewegen en de huidige ooit één continent vormden.
De kinderen experimenteren met trillingen die bij aardbevingen ontstaan als golven en ervaren de gevolgen hiervan.
De kinderen onderzoeken hoe een aardbeving kan leiden tot een tsunami en de gevolgen hiervan.
De kinderen onderzoeken de werking van de lavastromen bij vulkaanuitbarstingen en van een hot spot.
De kinderen onderzoeken de eigenschappen van enkele soorten gesteenten.


Inhoud en werkvorm

Het lesmateriaal bestaat uit een practicum in het centrum, en filmpjes over de geologische verschijnselen, die vooraf in de klas bekeken worden. Het practicum bestaat uit 13 verschillende experimenten.
De leerlingen voeren de experimenten en onderzoeken uit in circuitvorm, in twee- of drietallen.
De resultaten van het onderzoek worden genoteerd in een werkboekje.

Organisatie
De voorbereiding gebeurt in de klas door de leerkracht met behulp van korte instructiefilmpjes via het digitale schoolbord. De webadressen van deze filmpjes worden bij aanmelding aan de leerkracht gemaild. Als dat gewenst is kan een lid van de Geologische Vereniging hierbij helpen.
De experimenten worden uitgevoerd in het leslokaal en in de expositiezaal van het NMC, waar ook de tentoonstelling Onrustige aarde staat.
Bij elk experiment liggen de beschrijving en de benodigde materialen. Waar nodig wordt assistentie verleend door vrijwilligers.

Locatie
In het Natuur-en Milieucentrum De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4, Weert

Periode
Hele jaar

Duur
Ongeveer 120 minuten

Kosten
S
cholen uit gemeente Weert € 20,- per klas
Scholen van elders € 25,- per klas