Voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs zijn er verschillende mogelijkheden in en rondom het centrum of elders. Voorbeelden lesprogramma’s voor het voortgezet onderwijs zijn Milieu-Actie-Dagen, Veldwerk en verschillende Onderzoek & Ontwerp-opdrachten over waterkwaliteit, biodiversiteit en meetinstrumenten.

Wilt u meer informatie hierover of over de mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met de coördinator.

Dat geldt ook voor het beroepsonderwijs zoals Cita Verde, Hoger Agrarische School en Fontys Opleiding docent aardrijkskunde.

Foto impressie van Veldwerk uitgevoerd door leerlingen van CitaVerde

  

Biotopenles en les Dierensporen

  

Hier hebben leerlingen van het Cita Verde College les in de biotopen die zich bevinden in het IJzeren Man gebied. Biotopen: wat zijn dat eigenlijk?

Welke waterdiertjes vind je allemaal en onderzoek daarmee hoe de kwaliteit van het water is.

Tijdens onze les Diersporen in de omgeving van het NMC zijn deze foto’s gemaakt.Op de foto waar de jongens op een Ipad kijken: dat was de eerste leerling die zo’n ding gebruikte in de les om er een foto mee te maken.

De jongens zagen iets heel geks. Daar namen ze de foto van om het daarna aan mij te laten zien.Bij nader inzien was het een groep zwammen die heel erg verwelkt was. Dat zie je op de foto waar ze op de boomstam zitten.

Deze meiden vergelijken wat ze vinden met de illustraties in de lesmap.Zo zijn ze bijvoorbeeld in staat om pootafdrukken van vogels te vergelijken met hun map, ontdekken welke vogel daar liep.

 

 

 

De leerlingen onder het naambord van het NMC zoeken in de hoekjes naar spinnensporen en andere sporen.

Famke Weerts,
Docente Citaverde College Nederweert