Voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs zijn er verschillende mogelijkheden in en rondom het centrum of elders. Voorbeelden lesprogramma’s voor het voortgezet onderwijs zijn Milieu-Actie-Dagen, Veldwerk en verschillende Onderzoek & Ontwerp-opdrachten over waterkwaliteit, biodiversiteit en meetinstrumenten.

Wilt u meer informatie hierover of over de mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met de coördinator.

Foto-impressie van Veldwerk Ecologie uitgevoerd door leerlingen van Het College.