Ridderspoor Philips

Kerndoel 39, 40, 41, 49, 50, 56, 58

Groep  5, 6, 7

Doel
De kinderen leren zich oriënteren in het landschap met behulp van kaart en kompas.
De kinderen leren sporen van dieren en mensen en enkele kruiden te herkennen.
De kinderen leren over het leven van ridders en jonkvrouwen in de late Middeleeuwen.
De kinderen oefenen handvaardigheden die nodig zijn om als ridder te worden geslagen.
De kinderen leren de functies en eigenschappen van zwaard, schild, pijl en boog en enkele hoffelijkheidsregels.

Inhoud en werkvorm
De kinderen gaan in kleine groepjes en onder begeleiding van een volwassene op pad met een draagtas waarin een routeboekje en materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van 9 verschillende opdrachten. Deze zijn gebaseerd op de kennis en vaardigheden die een page zich eigen moest maken om als ridder te worden geslagen: gebruik kompas, herkennen van landschapselementen en planten, het gebruik van een zwaard, schild, pijl en boog en behendigheidsspelen.

Organisatie

Elk groepje krijgt een draagtas met de materialen mee en start bij een eerste, toegewezen opdracht. Elk groepje doet alle opdrachten, maar in een andere volgorde.
Als na afloop de opdrachten en het riddertoernooi naar behoren zijn uitgevoerd krijgen de kinderen van de leerkracht de ridderslag.

Periode

Voorjaar, zomer en herfst

Locatie
In het IJzeren Man gebied, vanaf het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man te Weert

Duur
Ongeveer 1,5 uur

Kosten
Scholen uit gemeente Weert € 15,- per klas
Scholen van elders € 20,- per klas