Ridderspoor Philips en Anne

   Doelgroep kinderen (vanaf 7 jaar)

   Prijs € 3,50 (huur per tasje)

   Tijd ongeveer 1,5 uur

   De laatste graaf van Horne heette Philips, hij was ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Hij woonde in Weert en ging vaak op reis. Dat deed hij met een paard en bewapend met zwaard, pijl en boog. Onderweg lagen vaak struikrovers op loer en moest je altijd op je hoede zijn.

   Jonkvrouwen bleven meestal in het kasteel; ook daar was het vaak spannend.

   De kinderen gaan als schildknaap op pad met allerlei spullen die een ridder nodig heeft. Onderweg doen ze opdrachten die nodig zijn om een goede jonkvrouw te zijn en om tot ridder geslagen te worden. Als na afloop alle materialen compleet worden ingeleverd, ben je een goede ridder!

   Deze activiteit wordt zelfstandig uitgevoerd, onder begeleiding van een volwassene, en niet begeleid door het centrum.