Ridderspoor Philips

De kinderen gaan in kleine groepjes en onder begeleiding van een volwassene op pad met een draagtas waarin een routeboekje en materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van 9 verschillende opdrachten. Deze zijn gebaseerd op de kennis en vaardigheden die een page zich eigen moest maken om als ridder te worden geslagen: gebruik kompas, herkennen van landschapselementen en planten, het gebruik van een zwaard, schild, pijl en boog en behendigheidsspelen.