Aanbod Schooljaar 2020 – 2021

In het schema hieronder staan de reguliere activiteiten vermeld, waarmee de leerlingen op een actieve en onderzoekende manier kennis maken met planten en dieren, ook in water, en het weer. Deze activiteiten zijn gedifferentieerd naar de verschillende groepen en voldoen aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. Klik op de betreffende activiteit om te zien wat deze inhoudt, welke leerdoelen hiermee bereikt worden en wat de kosten zijn.

Daarnaast beschikken we over lessen en lesmaterialen rondom de thema’s energie, klimaat en grondstoffen die we in overleg en als een programma op maat kunnen aanbieden. Daarbij staat het door de leerlingen zelfstandig beleven, ontdekken en onderzoeken in groepsverband centraal.

Onderstaand schema en de erbij behorende omschrijvingen kunt u hier downloaden in pdf-formaat.

 

Activiteit Op school G R O E P E
Kabouterpad 1 2
Droppie Waterpad 1 2 3
Leskisten Bijen x 1 2 3
Eekhoornpad 3 4
Snaterpad 5 6
Leskist Het weer x 5 6 7
Bomenleerpad (NIEUW) x 5 6 7
Licht- en Luchtcircuit x 5 6 7
Ridderspoor 5 6 7
Smokkelpad 5 6 7
Leskisten Veldonderzoek x 5 6 7 8
Watercircuit x 5 6 7 8
Energiecircuit x 6 7 8
Leskist Braakballen x 6 7 8
Vulkanen & Aardbevingen 7 8
Gastles imker x 1 2 3 4 5 6 7 8
Maatwerk x 1 2 3 4 5 6 7 8
Zwerfafval x 1 2 3 4 5 6 7 8

 

Aanmelden en reserveren

U kunt de activiteiten en lesmaterialen uit dit Natuurmenu reserveren door:

  • tijdens kantooruren te bellen met 0495 52 48 93.
    Ook voor eventuele vragen over de activiteiten, lesmaterialen en reservering kunt u contact opnemen met:
    Jet Joris, coördinator
    Rob Sentjes, beheerder
  • een e-mail te sturen naar info@nmcweert.nl met vermelding van uw naam school, groep, het aantal leerlingen en enkele voorkeursdata.
  • de activiteiten staan ook beschreven op onze website nmcweert.nl.