Aanbod Schooljaar 2019 – 2020

In het schema hieronder staan de reguliere activiteiten vermeld, waarmee de leerlingen op een actieve en onderzoekende manier kennis maken met planten en dieren, ook in water, en het weer. Deze activiteiten zijn gedifferentieerd naar de verschillende groepen en voldoen aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. Klik op de betreffende activiteit om te zien wat deze inhoudt, welke leerdoelen hiermee bereikt worden en wat de kosten zijn.

Daarnaast beschikken we over lessen en lesmaterialen rondom de thema’s energie, klimaat en grondstoffen die we in overleg en als een programma op maat kunnen aanbieden. Daarbij staat het door de leerlingen zelfstandig beleven, ontdekken en onderzoeken in groepsverband centraal.

Onderstaand schema en de erbij behorende omschrijvingen kunt u hier downloaden in pdf-formaat.

 

Activiteit G R O E P E
Kabouterpad 1 2
Droppie Waterpad 1 2 3
Leskisten Vergeet-me-nietje 1 2 3
Eekhoornpad 3 4
Insectentuin 3 4 5 6
Snaterpad 5 6
Leskist Het weer 5 6 7
Licht en lucht- circuit 5 6 7
Ridderspoor Philips & Anne 5 6 7
Smokkelpad 5 6 7
Leskist Braakballen uitpluizen 5 6 7 8
Leskist Veldwerk 5 6 7 8
Water-circuit 5 6 7 8
Energie-circuit 6 7 8
Vulkanen en aardbevingen 7 8
Gastles imker 1 2 3 4 5 6 7 8
Maatwerk 1 2 3 4 5 6 7 8
Zwerfafval 1 2 3 4 5 6 7 8

U kunt de activiteiten en lesmaterialen uit dit aanbod reserveren door:

  • tijdens kantooruren te bellen met 0495 524 893.
    Ook voor eventuele vragen over de activiteiten, lesmaterialen en reservering kunt u contact opnemen met:

Anja Akkermans, educatief medewerker
Jet Joris, coördinator
Rob Sentjens, beheerder

  • een e-mail te sturen naar info@nmcweert.nl met vermelding van uw naam school, groep, het aantal leerlingen en enkele voorkeurdata.
  • via internet te reserveren via onze website. Hier vindt u de mogelijkheid om te reserveren.