Natuurmenu Schooljaar 2018 – 2019

In het schema hieronder staan de reguliere activiteiten vermeld waarmee de leerlingen op een actieve en onderzoekende manier kennis maken met planten en dieren, ook in water, en het weer. Deze activiteiten zijn gedifferentieerd naar de verschillende groepen en voldoen aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. Klik op de betreffende activiteit om te zien wat deze inhoudt, welke leerdoelen hiermee bereikt worden en wat de kosten zijn.

Daarnaast beschikken we over lessen en lesmaterialen rondom de thema’s energie, klimaat en grondstoffen die we in overleg en als een programma op maat kunnen aanbieden. Daarbij staat het door de leerlingen zelfstandig beleven, ontdekken en onderzoeken in groepsvorm centraal.

Onderstaand schema en de erbij behorende omschrijvingen kunt u hier downloaden in pdf-formaat.

 

Activiteit  G
Droppie Waterpad 1 2
Eekhoornpad 3 4
Energie (nieuw) 7 8
Gastles imker 1 2 3 4 5 6 7 8
Insectentuin 3 4 5 6
Kabouterpad 1 2
Leskist Braakballen uitpluizen 7 8
Leskist Het weer 5 6 7
Leskisten Vergeet-me-nietje 1 2 3
Licht en lucht 5 6 7
Maatwerk (nieuw) 1 2 3 4 5 6 7 8
Ridderspoor Philips & Anne (nieuw) 5 6 7
Smokkelpad 5 6 7
Snaterpad 5 6
Leskist Veldwerk 5 6 7 8
Vulkanen en aardbevingen 7 8
Water 5 6 7 8

U kunt de activiteiten en lesmaterialen uit dit Natuurmenu reserveren door:

  • tijdens kantooruren te bellen met 0495 52 48 93.
    Ook voor eventuele vragen over de activiteiten, lesmaterialen en reservering kunt u contact opnemen met:

Anja Akkermans, educatief medewerker
Jet Joris, coördinator
Rob Sentjens, beheerder

  • een e-mail te sturen naar info@nmcweert.nl met vermelding van uw naam school, groep, het aantal leerlingen en enkele voorkeursdata.
  • via internet te reserveren via onze website nmcweert.nl door op de openingspagina te klikken op onderwijs en vervolgens op basisonderwijs.
    Hier vindt u het overzicht van de activiteiten en de mogelijkheid om te reserveren.