Vrijwilligerspagina

Deze pagina toont een aantal zaken waar alleen vrijwilligers gebruik van kunnen maken. Ben je in het bezit van gebruikersnaam en wachtwoord dan kun je toegang krijgen tot de content ervan. Het inlogscherm vind je onderaan in de rechter kolom.

Deze pagina geeft je toegang tot informatie die je als vrijwilliger nodig kunt hebben.

Algemene informatie

Het is goed de algemene informatie te downloaden en eens door te lezen.

Privacyverklaring

Stichting Natuur- en MilieuEducatie, gevestigd aan Geurtsvenweg 4, 6006 SN te Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Stichting Natuur- en MilieuEducatie verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– geboortedatum

Stichting Natuur- en MilieuEducatie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van declaraties;
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Stichting Natuur- en MilieuEducatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Stichting Natuur- en MilieuEducatie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens

Stichting Natuur- en MilieuEducatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze coördinator of meld dit via info@nmcweert.nl