Word held van de Aarde

De samenleving is in beweging richting duurzaamheid. Daarom moet ons NMC natuur- en milieueducatie gaan verruimen en een duurzaamheidscentrum worden. Nieuwe doelgroepen, zoals het bedrijfsleven zullen in beeld komen.

Alle vrijwilligers van het NMC zijn inmiddels bij deze koerswijziging betrokken. Dat moge blijken uit de brede inzet van allen om een tentoonstelling over duurzaamheid te realiseren. Eigenlijk niet echt een tentoonstelling, maar meer een practicum om het duurzaamheidsterrein te verkennen, nog aangevuld met een aantal buitenopdrachten. In het leslokaal zal de tentoonstelling worden opgebouwd met als centraal thema hoe jij een held van de Aarde kunt worden. Vandaar de (voorlopige) werktitel in de kop.

Per 1 september moeten minimaal 1 thema, maar hopelijk 4 thema’s zijn uitgewerkt. Het gaat om klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, vermesting en verandering van grondgebruik. Geen losstaande problemen. Alleen door ze in samenhang te benaderen, kunnen we er oplossingen voor vinden.

De thema’s zijn ontleend aan een model dat de veilige werkruimte van de mensheid op aarde als onderwerp heeft. In die benadering worden 9 ecologische problemen aangegeven die we als mensheid moeten oplossen. Dat betekent te zijner tijd een mogelijke uitbreiding van de tentoonstelling met onderwerpen als: nieuwe stoffen, zoetwaterbeschikbaarheid, verzuring van de oceanen en dergelijke.

De lijn bij elk thema zal zijn: verkenning van het probleem, mogelijke oplossingen en vooral wat kan jij er zelf aan doen. Dat laatste is noodzakelijk wil je een held van de Aarde kunnen worden.

 

 

Ad Havermans 19-06-2019.