Tentoonstelling over duurzaamheid

“Duurzaamheid is een hot item. Iedereen praat erover of vindt er iets van. Met de tentoonstelling geven we op een positieve manier invulling aan het begrip duurzaamheid. Het zou zo moeten zijn dat wie de tentoonstelling bezoekt zich bewust wordt van dat, simpel gezegd, voor zijn consumptiegedrag een hoeveelheid grond- en wateroppervlak nodig is (ecologische voetafdruk). Ook kunnen de bezoekers proefjes en andere doe-activiteiten doen én krijgen ze handvatten om binnen hun eigen mogelijkheden maatregelen te nemen om de aarde leefbaar te houden,” vertelt mede-initiatiefnemer Karel Pacilly.

“Nu ik opa ben, word ik er met mijn neus opgeduwd. Mijn kleinkind zal de wereld nooit meer zien, zoals ik die heb gezien. Dat wil zeggen: in plaats van een wolk vlinders rondom een vlinderstruik zie je er nu slechts enkele.  Reed je vroeger met de auto dan zag je op je kenteken veel resten van insecten. Nu zie je nog sporadisch insectenresten op je kenteken. Het aantal soorten neemt af. De schaal waarop we nu leven, is aantoonbaar groter geworden en vraagt veel meer van de aarde.”

Karel is blij met de inbreng van zoveel vrijwilligers bij de tentoonstelling. “Het is echt een product van ons allemaal. Een aantal vrijwilligers heeft zich over de teksten gebogen. De moeilijke woorden eruit gehaald en vervangen door klare taal. Anderen zijn spontaan aan de slag gegaan met het bedenken van eenvoudig uit te voeren doe-activiteiten. En weer anderen hebben stellages en andere dingen in elkaar gezet.”

Onder inspiratie van Gerrit Houben kwamen de verschillende ideeën bij elkaar. Centraal staat een grote groene aarde met menselijke trekjes. Op de deur van het leslokaal wijst deze ‘groene aarde’ de bezoekers straks naar de tentoonstelling in het leslokaal. Daar ligt een rode loper, die je langs de tentoonstelling leidt. Tegen de muur komt een immens schilderij met daarop de elementen water, lucht en bodem. Ook zijn er binnen en buiten allemaal leuke doe-activiteiten. “Onze ambitie ligt hoog. Mocht de verbouwing van het NMC doorgaan, dan willen we het nieuwe gedeelte gebruiken voor het neerzetten van de gehele tentoonstelling ‘Helden van de Aarde – duurzaamheid’.”

Het moge duidelijk zijn dat de mensen die hun gedrag veranderen dé echte helden van de aarde zijn!