Kennismaking met Marleen Gresnigt

Marleen Gresnigt is graag buiten. “Ik geniet van het buiten zijn. Of het nu in de tuin werken is, wandelen of met excursies meegaan en nieuwe plekken in de natuur ontdekken. Het is heerlijk!”

Marleen is in Weert geboren en getogen. Ze heeft na de meisjes MMS een toeristische opleiding gedaan en is gaan werken bij de VVV-kantoren in Weert, Helmond en Eindhoven. Later werd ze lid van de Bondsraad ANWB. “De kracht van Weert was en is nog steeds dat Weert een plattelandsgemeente is met alle voorzieningen van een stad en gelegen is in een prachtige groene omgeving. De stad kenmerkt zich door een aangename bourgondische sfeer en het natuurgebied is heel divers. In een klein gebied wisselen natte moerassige peelgrond, heide, bossen en zandverstuivingen elkaar af. Het is een heerlijke plek voor toeristen en om te wonen.” Van jongs af aan was Marleen maatschappelijk betrokken en breed georiënteerd. In 1986 werd ze gevraagd voor de lokale afdeling van het CDA. Marleen ging de politiek in. Eerst als raadslid en in de periode 1995-2002 als wethouder van onderwijs en cultuur. Tijdens haar raadslidmaatschap maakte Marleen voor het eerst kennis met het Natuur- en Milieucentrum.”Ik heb de hele besluitvorming in de gemeenteraad, voorafgaand aan de opening van het Natuur- en Milieucentrum in 1993, meegemaakt.”

Jaren later kwam Marleen Gresnigt weer in contact met het NMC. Dit keer als voorzitter van het Limburgs Landschap. “We vergaderden regelmatig in het NMC en werden partner van het NMC. Het was in de tijd dat het Grenspark Kempen~Broek ontstond. In 2015 nam Marleen officieel afscheid van het Limburgs Landschap. Van het rustiger aandoen, was geen sprake. De Stichting Limburgse Kastelen vroeg Marleen mee te helpen met het doorontwikkelen van het Erfgoedplatform Limburg. De inmiddels opgerichte coöperatie Erfgoed Limburg heeft als doel samenwerking, belangenbehartiging en kennisoverdracht van erfgoedinstellingen voor materieel en immaterieel erfgoed te versterken. Gezamenlijke publieksactiviteiten gaan de maatschappelijke betrokkenheid en de zichtbaarheid van erfgoed vergroten. In januari 2019 is tijdens de startbijeenkomst www.limburgserfgoed.nl gepresenteerd.

Sinds eind 2018 is Marleen Gresnigt voorzitter van de stichting Natuur- en Milieu Educatie geworden. “Het NMC is een fantastische organisatie met als pijler educatie, natuur, milieu en duurzaamheid. De vele vrijwilligers, de prachtige plek en het mooie gebouw bieden een ontmoetingsplek voor veel natuurbezoekers, onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Om aan de gebruikersvraag te blijven voldoen, is het belangrijk dat het gebouw wordt uitgebreid. Er is te weinig ruimte voor alle activiteiten die worden georganiseerd. Ook blijft het aantal partners nog steeds groeien. Daarnaast is het een uitdaging om via projectfinanciering gelden binnen te halen om samen duurzaam leren en leven vorm te geven voor jong en oud. Samen gaan we een mooie en uitdagende toekomst tegemoet.”