Groene Zomerschool 2019

In de laatste week van de zomervakantie werd, voor de 6e keer, de Groene Zomerschool uitgevoerd in en rond het Natuur- en Milieucentrum. Dit jaar deden 19 leerlingen van bs Het Dal en De Kameleon mee. Het programma is gericht op het verminderen van de taal- en rekenachterstand en het vergroten van kennis over de natuur, geschiedenis, aardrijkskunde en techniek. Bovendien worden de kinderen voorbereid op het schoolritme. Dit jaar was er speciaal aandacht voor zwerfafval. Maar ook aan het ontwerpen en bouwen van een hut op de heide, het maken van een pijl met boog, jam en pannenkoeken. Ook water speelt een belangrijke rol. De kinderen hebben geëxperimenteerd met drijven, zinken en opwaartse kracht, gestoeid met inhoudsmaten en als laatste een spannende wedstrijd met zelf gemaakte bootjes gestreden. Als afsluiting van de hele  week was er op de zandvlakte een wedstrijd met de zelfgemaakte pijl en bogen. Daarbij maakten ook de ouders, broers en zusjes van de deelnemende kinderen deel uit van het publiek.

Alle opdrachten werden vooraf klassikaal toegelicht en in groepsvorm uitgevoerd en begeleid door leerkrachten en vrijwilligers. Zodoende hebben de kinderen allerlei rekenkundige – en taalbegrippen geleerd en technische vaardigheden op een speelse wijze en in de natuur eigen gemaakt. Een goede start dus voor het nieuwe schooljaar!