Geopad vordert gestaag

Normaal heb je het over jaren of eeuwen, maar bij geologie gaat het al gauw over miljoenen jaren. In de Natuur- en Landschapsvisie van 2016 gaf de gemeente Weert aan dat ze iets wilde doen met de bijzondere vorming van het landschap in het IJzeren Man gebied. Alleen wat en hoe?

Ad Havermans ging de uitdaging aan en betrok daar Hans van Schendel, Bèr Peeters, Jet Joris en leden van geologische vereniging Mente en Malleo en IVN Weert bij. Zij bogen zich over de vraag hoe breng je de geologische tijd zo in beeld, dat mensen begrijpen hoe de bodem en het landschap in het IJzeren Man gebied zijn gevormd? De bruine kruisjes route door het gebied is bij uitstek geschikt voor het Geopad, vanwege de variatie in het landschap, zoals stuifzand, naald- en loofbossen en vennen. En niet te vergeten, de zichtbare resultaten van het menselijk ingrijpen in de natuur. Spontaan borrelden er allerlei ideeën op om het Geopad handen en voeten te geven. Momenteel worden er opdrachten uitgewerkt. Belangrijk hierbij is dat de opdrachten makkelijk en zelfstandig uit te voeren zijn, zowel binnen als buiten het NMC. Ook de laptop wordt ingezet bij het beantwoorden van een aantal vragen. In totaal gaat het om veertig vragen verdeeld over de onderwerpen: flora, fauna, mens en geologie. Benieuwd naar de opdrachten? Hans van Schendel licht een tipje van de sluier op.

“Een in het oog springende doe-activiteit is de tijdlijn van 550 miljoen jaren aan het hek van de stenentuin. De geologische tijdlijn hebben we in twaalf perioden van 50 miljoen jaar verdeeld. Van iedere geologische periode is een bord gemaakt met daarop de naam en wat typerende kenmerken. De uitdaging is om de bordjes bij het juiste jaartal op de tijdlijn te hangen. Als alle bordjes hangen, doe je een stap naar achteren en zie je van een afstandje hoe de geologische tijd verloopt. Ook komt er een afdakje in de stenentuin waar een aantal bodemprofielen uit het IJzeren Man gebied worden opgehangen. De mensen krijgen zo een inkijkje in hoe de grond onder hun voeten door de miljoenen jaren heen is gevormd,” vertelt Hans.

Of Hans nog meer opdrachten weet? “Jazeker. Neem een handje zand en laat dat door zeefjes met verschillende mazen lopen. Of meet geluid op een stille en drukke plek. Ook grondboringen komen aan bod, evenals met een zandliniaal de grootte van zandkorrels meten. Maar de rest verklap ik niet, dat ontdek jullie zelf maar,” aldus Hans.

Volwassenen die het Geopad willen doen, krijgen in het NMC een rugzak met attributen en een opdrachtenboekje te leen. Het volgen van het Geopad is gratis, maar vanwege de dure attributen wordt er een borg van 25 euro gevraagd. Na afloop, als alles compleet en in goede staat is ingeleverd, ontvangen de mensen de borg terug. Voor de jeugd komt er later nog een boekje met opdrachten. Het Geopad vordert gestaag, maar er moet nog wel het een en ander worden gedaan. Benieuwd naar het eindresultaat? Kom op 10 november 2019 naar de officiële opening van het Geopad.