Klimaattuin

Op dit moment wordt, zoals iedereen kan zien, hard gewerkt aan de Klimaattuin. De struiken, zieke berkenboom zijn door de tuinmannen Jan, Sergio en Thijs verwijderd en de bovengrond is deels afgegraven.

De waterdoorlatende bestrating voor het waterspel is onlangs aangelegd door Richard Palmen en Centrale Zandwinning Weert heeft voor het benodigde zand gezorgd.

Onder de waterpomp, die reeds in het voorjaar is geïnstalleerd, komen houten water-speelelementen. Het hout is geleverd door Weerterlandhout en Jan Daemen heeft inmiddels de opvangbak, met verdeelschuif, en enkele opstapjes klaar. Dat ziet er al heel mooi uit. Jan is nu bezig met het maken van de goten en gaat de komende maanden nog aan de slag met de sluiselementen, de zandstroombak en een waterrad. Een hele klus!
Hans van Schendel en Ad Havermans zijn nu druk bezig met het uitgraven en aanleggen van het natte gedeelte: vijver en moeras. Dat gebeurt in overleg met en op advies van vijverspecialist Flinsenhof. De paaltjes geven de contouren aan. Ook komt er nog een vlonder en zitbankje.
De uitgegraven grond wordt gebruikt voor een verhoging naar de windmolen. Inmiddels is hier ook een houten keerwand geplaatst om te voorkomen dat de opgehoogde grond afzakt. Het hout van deze keerwand is ook geleverd door Weerterlandhout. Het pad wordt breed genoeg voor rolstoelers.
Jaap, Karel, Giel van Eck en Renata Bruinsma denken na over een natuurlijke beplanting voor in de vijver, moeras en voor onder het speelgedeelte.
De Klimaattuin zal in mei officieel worden geopend en kan iedereen hier inspiratie opdoen voor een klimaatvriendelijke tuin aan huis en een groenblauw plein op school.

De realisatie van de Klimaattuin is mogelijk dankzij de enthousiaste, deskundige en onbezoldigde inzet van vele vrijwilligers van het NMC en financiële bijdrages van de gemeente Weert en Nederweert, GrensPark Kempen-Broek en Centrale Zandwinning Weert.