Zondag 10 november 2019 – Opening geopad De IJzeren Man

Op zondag 10 november 2019 12.00 uur wordt het geopad De IJzeren Man geopend door de Weerter wethouder Geert Gabriëls.

Het geopad legt uit hoe het landschap van Weert en omgeving is ontstaan. Het IJzeren Mangebied staat daarbij model voor de gehele regio Weert. Het is zelfs zo dat onze regio model kan staan voor de landschappelijke ontwikkeling van de zandgebieden van zuid Nederland.

De route is gemarkeerd door schildjes Geopad en is 1,5 km lang. Ze volgt grotendeels bestaande routes in het IJzeren Mangebied.

Bij geopad wordt meestal gedacht aan wandelen met hier en daar wat uitleg die kan worden gelezen. Maar dit geopad is anders. Onderweg leert de gebruiker vooral door te observeren, opdrachtjes te doen en kleine experimentjes. Je leert over de bodem en de geologie, over vormen in het landschap, over de planten en dieren, over weer en klimaat en over de invloed van de mens op het landschap in verleden en heden. Het gebied blijkt bijzonder interessant te zijn.
De gebruiker krijgt een kar mee en een opdrachtenboek. Lengte en duur kan men zelf bepalen.

Onderstaand ziet u een voorbeeld van zo’n praktische opdracht:

De opdracht werkt als volgt:

·      Neem in het milieucentrum een steen uit de stenenbak (links boven).

·      Loop naar de stenentuin en zoek de overeenkomstige grote steen (links midden).

·      Bj de steen staat een informatiebordje. Lees daarop uit welke geologische tijd de steen afkomstig is (linksonder).

·      Zoek in de geologische tijdtafel (midden) op wanneer het Devoon was.

·      Pak uit de kist de plaat van het Devoon (rechts boven).

·      Hang die plaat op de juiste plaats (rechtsonder ziet u een voorbeeld van een geologische tijdsaanduiding-niet van het Devoon) op het hek.

·      Door dit met meerdere stenen te doen krijg je een gevoel voor de diepte van de geologische tijd.

·      De tijdlijn op het hek gaat tot 550 miljoen jaar terug.

·      Wordt de vraag beantwoord waar de oorsprong van de aarde (zijnde 4,56 miljard jaar geleden) dan een plaats zou moeten krijgen draagt in hoge mate bij aan het zich kunnen voorstellen van geologische tijdsbestekken.

Het geopad is gerealiseerd met ondersteuning van de gemeente Weert, de centrale zandwinning Weert en Kempen~Broek.

Startpunt is het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man te Weert (Geurtsvenweg 4, 6006 SN Weert, 0495 524 893).

Datum en tijd: 10 november 12.00 uur.

Locatie: Natuur- en milieucentrum De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4, 6006 SN Weert