Wandelen in De Krang

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Wandelen in De Krang – 12 km
Je wandelt langs akkers, open velden, loof- en naaldbossen en beekjes. Natuurgebied De Krang wordt in het noorden doorsneden door de Leukeberbeek en in het zuiden door de Tungelroyse beek. Het natuurgebied wordt sinds 1975 beheert door Natuurmonumenten. Het verschil in hoogte en vochtigheid zorgt voor een biodiversiteit aan planten en dieren. Speur tijdens je wandeling naar kleurrijke libellen, de wielewaal, bevers en de ijsvogel.

 1. Startpunt
  De route start bij de kerk in het dorp Swartbroek. Parkeren kan op het Cornelisplein 8 in Swartbroek, vlak bij de kerk. De route wordt aangegeven door rode driehoeken. Swartbroek dankt zijn naam aan ‘zwart moeras’. Een broek is een moerasland dat door allerlei houtgewassen wordt overwoekerd.
 2. Bolle akkers en Rabatten
  Verspreid langs de route zie je bolle akkers en rabatten. De glooiende akkers ontstonden door op een bepaalde manier te ploegen. De bolling dient voor een betere afwatering. Ruim een eeuw geleden was de bodem rond Swartbroek erg drassig. Boeren groeven sloten en met de vrijgekomen grond werden langwerpige akkertjes verhoogd. Deze akkertjes met sloten worden rabatten genoemd. Vervolgens werd er op de rabatten hout geteeld.
 3. Supersnel
  In deze poel komen kamsalamanders en libellenlarven voor. De kamsalamander is de grootste soort van de watersalamanders met een lengte van 20 cm. Je herkent de kamsalamander aan de oranje buik met daarop zwarte vlekken.
 4. Vogeluitkijkpunt
  Je loopt over het vlonderpad van knuppelhout naar het vogeluitkijkpunt. Speur hier naar allerlei water- en rietvogels, zoals dodaars, fuut, aalscholver, rietgors, kleine karekiet en wintertaling.
 5. Bloemenzee
  Rechts zie je een vochtig grasland. ’s Zomers bloeien hier pinksterbloemen en echte koekoeksbloemen.
 6. Wielewaal
  Je loopt hier (niet zichtbaar) tussen de Dijkerpeel en Leukerbeek door. Ken je het liedje ‘Kom mee naar buiten allemaal, dan zoeken wij de wielewaal …’ De wielewaal kun je hier aan het begin van de broedtijd vaak horen. Het mannetje is heldergeel met zwarte vleugels en staart. Het vrouwtje is eerder groezelig met donkere vleugels. De vogel is moeilijk te vinden, omdat het nogal schuw is en bij voorkeur in hoge boomtoppen verblijft.
 7. Roofvogel
  Kijk tijdens de wandeling eens omhoog. Grote kans dat je ergens een buizerd ziet zweven of een torenvalk aan ‘het bidden’ ziet. Bidden betekent dat de valk zijn vleugels en staart snel beweegt om op zijn plek te blijven.
 8. Beek en Theetuin ‘de Tungelroyse beek’
  Even verderop loop je langs de Tungelroyse beek. Natuurmonumenten heeft samen met het Waterschap grote delen van de beek weer laten meanderen (kronkelen). Aan de Hulsweg ligt de Theetuin ‘de Tungelroyse beek’. Een prima plek om even uit te rusten. De Theehuin is in het zomerseizoen geopend op zaterdag en zondag van 11.00 tot 18.00 uur (https://www.theetuindetungelroysebeek.nl/).
 9. Blauwborst
  Links ligt Laagbroek, waar de blauwborst voorkomt. Deze zangvogel is verwant aan de nachtegaal en herkenbaar aan zijn blauwe borst.
 10. Heijkersbroek
  Je loopt langs het drassige natuurgebied Heijkersbroek en de hoger gelegen Ellerheide. Door het populierenbos zie je wellicht verderop nog net de visvijver liggen.
 11. Ellerschans
  Deze ‘verschansing’ met gracht is vermoedelijk rond 1640 gebouwd. In 2006/2007 is de schans geheel gereconstrueerd. Vluchtschansen, ook wel boeren- of veeschansen genoemd, boden bescherming tegen soldaten en bandieten.
 12. Bever
  De bever is bezig met een verdere opmars in het natuurrijke Midden-Limburg. De bever is het grootste inheemse knaagdier in Nederland. Een groot ‘waterdier’ van 120 cm, waarvan de staart 30 cm lang is. Hij kan 30 kg zwaar worden en gemiddeld 15 jaar worden.
 13. Einde
  Volg de rode driehoekjes richting de kerk in Swartbroek. Het eindpunt van deze wandeling.