Paas-groet

De afgelopen tijd heeft de lente de natuur volop in beweging gezet. Ook vanuit het Natuur- en Milieucentrum wordt hard gewerkt aan de toekomst.
Vanuit ons beleidsplan “Duurzaam denken en doen” zetten we in op een duurzame leefstijl bij kinderen en volwassenen. Dat doen we niet alleen maar samen met onze vrijwilligers, kernpartners en relaties.
De meest recente ontwikkelingen rondom de verbouwing, professionalisering en klimaateducatie worden in het hierboven getoonde filmpje toegelicht.
 
We wensen u fijne paasdagen toe en hopelijk zien we elkaar weer snel.
 
Met vriendelijk groet,
namens de Stichting Natuur- en MiIieu-Educatie Marleen Gresnigt-Raemaekers, voorzitter