Opening tentoonstelling ‘Held van de Aarde’

Carla Brugman, gedeputeerde van de provincie Limburg, en wethouder Martijn van den Heuvel van de gemeente Weert verrichtten op zondag 1 september samen de officiële opening van de tentoonstelling ‘Held van de Aarde’ in het NMC aan de Geurtsvenweg 4 in Weert.

Beiden benadrukten het belang om duurzaam met onze aarde om te gaan. Vervolgens betraden ze de rode loper en lieten ze zich rondleiden langs de sprekende teksten, foto’s, proefjes en andere doe-activiteiten. De tentoonstelling ‘Held van de Aarde’ is ontworpen en samengesteld door enthousiaste en deskundige vrijwilligers van het Natuur- en Milieucentrum. De eerste vier thema’s zijn nu klaar: biodiversiteit, vermesting, grondgebruik en klimaatverandering. In de loop van de tijd wordt de tentoonstelling uitgebreid met andere duurzaamheidsthema’s.