Inspirerend verkiezingsdebat

De bijeenkomst Natuur-Café Verkiezingen op zondag 12 maart jl in de tuinkamer van het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man was een drukke en inspirerende ochtend.

Onder leiding van Jeroen Weekers, bestuurslid Stichting Natuur- en Milieueducatie, werden de vragen vanuit het aanwezige publiek beantwoord door de vijftien kandidaten voor de provinciale – en waterschapsverkiezing.

Dat waren Geert Gabriëls van Groen Links, Pascale Plusquin en Ton Hagen van de Partij voor de Dieren, Emma Palmen van Omzien! Limburg, Jorge Wolters Gregório van de Socialistische Partij, Marja Hilders en Francy Boes van AWP, Nicki Kappel van de ChristenUnie, Henk v.d. Linden van Lokaal Limburg, John Huizing en Heidi van der Pol van de BBB Limburg, Peter Koolen van D’66, Lotte Demarteau van de PvdA en Michael Teuns van CDA.

De meeste vragen van het publiek gingen over de ontwikkelingen op het platteland. Duidelijk was dat vrijwel alle provinciale partijen willen werken aan een integrale oplossing van het stikstofprobleem. Daarbij is het vrijwillig uitkopen van boerenbedrijven, bv bij gebrek aan opvolging, een eerste en belangrijke stap. Maar niet alleen de boeren ook de industrie en het vervoer moeten bijdragen aan de oplossing.
Bij het bespreken van het onderwerp windturbines en zonneparken werden ook de standpunten over de energie uit biomassa belicht. Alle kandidaten vinden het belangrijk om bij de aanleg de omwonenden direct te betrekken en indien nodig te compenseren.
Bij het waterbeheer kregen de kandidaten voor het waterschap de vraag voorgelegd hoe droogte te bestrijden. Ook hierbij gaven de kandidaten aan dat medewerking van boeren en burgers nodig is om het grondwater het hele jaar door op peil te houden.
Na afloop was er nog ruimte om verschillende andere onderwerpen te bespreken.
Al met al kunnen de deelnemers op woensdag 15 maart een bewuste keuze maken.

Hieronder enkele sfeerbeelden.

Foto-impressies van Nederweer24 en Weertdegekste?

Negen politieke partijen in gesprek tijdens ‘Natuur-Café Verkiezingen’ (Foto’s) – Nederweert24

Sfeerimpressie Natuur-Café Verkiezingen in NMC Weert (weertdegekste.nl)