Informatief NMC Café over Leven met klimaatverandering

Nog zonder publiek, maar voor het eerst was het NMC Café te volgen via livestream: https://www.youtube.com/watch?v=GjE5kACUsYM&t=11s.

Tijdens het café op zondag 18 juli kwamen vraagstukken aan de orde, zoals wat kun jezelf doen aan de gevolgen van klimaatverandering en hoe stimuleren de gemeenten Weert en Nederweert hun inwoners om met de negatieve gevolgen van de klimaatverandering aan de slag te gaan?

Ad Havermans en Hans van Schendel vertelden over hoe zij het ontwerp en de realisatie van de Klimaattuin hebben vorm gegeven. De Klimaattuin werd aansluitend aan het NMC Café feestelijk geopend. In de Klimaattuin kan je allerlei proefjes doen, waarmee je meer begrip krijgt voor de gevolgen van klimaatverandering en hoe je je hiertegen kunt beschermen. Ook de kracht van water wordt aanschouwelijk en zichtbaar gemaakt.

Ignace Schops (directeur Regionaal Landschap Kempen en Maasland) ging dieper in op het belang van de klimaatbuffers in de natuur. De wethouders Martijn van den Heuvel (Weert) en Ria Stienen (Nederweert) gaven een toelichting op het gemeentelijke klimaatbeleid. Giel van Eck (Watermanagement) noemde enkele voorbeelden, zoals het aanleggen van een wadi. Tot slot ging Jeroen Zeekaf (adviseur afkoppelen regenwater van de gemeente Weert) dieper in op de Stimuleringsregeling van de gemeente Weert: https://www.weert.nl/regenwater.