Het nieuwe team Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man

Afgelopen dinsdag heeft het bestuur het nieuwe team voorgesteld aan medewerkers en vrijwilligers. Per 1 juli gaat dit team samen met de huidige coördinator Jet Joris aan de slag voor de overdracht van de werkzaamheden. Op 10 augustus gaat Jet met welverdiend pensioen en verlaat zij de organisatie na 7 dienstbare jaren.

Jet wordt opgevolgd door een team van drie energieke personen in parttime dienstverband: Anouk Viegen, Simone Raemakers-Beenders en Sandra Stals –Stolk.

van links naar rechts: Sandra, Simone, Anouk 

Anouk Viegen, directeur van CNME Maastricht, treedt aan als algemeen coördinator. Zij zal het team aan-sturen, coördineert de samenwerking met de kernpartners en externe relaties en ondersteunt het be-stuur.

Simone Raemakers-Beenders wordt centrum-coördinator. Zij coördineert de werkzaamheden van de vrij-willigers en de dagelijkse gang op het centrum en werkt mee bij de werving van duurzaamheidsprojecten.

Sandra Stals-Stolk gaat aan de slag als educatie-coördinator. Zij maakt afspraken met de scholen over het educatieve aanbod, draagt daarbij zorg voor de planning en houdt de voortgang in de gaten.

De tijdelijke ploeg is elk geval in functie tot het einde van het jaar. In de tussentijd ontwikkelt het bestuur de strategie voor een toekomstbestendige organisatie.