Het Geopad De IJzeren Man

Sinds september 2018 is een kleine projectgroep (Jet Joris, Bèr Peeters, Hans van Schendel, Ad Havermans (projectleider)) bezig met de realisatie van het Geopad De IJzeren Man. Het project wordt financieel ondersteund door de gemeente Weert, Kempen~Broek en de CZW.

Doel van het pad is de bezoeker inzicht te geven in (de vorming van) het landschap van het IJzeren Mangebied: een heel bijzonder en interessant landschap. Door het zelfstandig uitvoeren van opdrachtjes en experimentjes kan het landschap beter begrepen worden. Het gaat daarbij om: geologie, landschapsvormen, bodem, water, atmosfeer, flora en fauna, geschiedenis met de invloed van de mens.

In de eerste instantie volgt het Geopad grotendeels de bruine kruisjes route. Het Geopad kan op route worden gelopen, maar er kan ook voor worden gekozen een bepaald thema te doen, bijvoorbeeld alleen geologie of bodem. In tweede instantie wordt het pad uitgebreid tot en met het terrein van de CZW. Er wordt zelfs aan gedacht een vergelijkbaar pad te realiseren in andere kamers van het Kempen~Broek.

In de bijbehorende rugzak bevinden zich de benodigde instrumenten. Gedeeltelijk zullen deze ook staan in een in te richten geohoek in de grote zaal van het NMC.
De komende tijd zult u hier en daar al wat voorzieningen zien verschijnen, die verband houden met het Geopad. Meerdere vrijwilligers van het NMC zijn daar ook bij betrokken.

De planning is dat het Geopad officieel op 10 november 2019 wordt geopend.