Natuur- en milieu-educatie

Heeft u belangstelling voor dit lesprogramma of heeft u nog vragen dan kunt u een bericht sturen naar: s.stals@nmcweert.nl

Activiteit Op school Groep               Klas   Kosten  
Basisschool   PO               VO   Weert Omgeving
    1 2 3 4 5 6 7 8 Onderbouw Bovenbouw    
Maatwerk x x x x x x x x x      €          50,00  €     60,00
                           
Natuurpaden                          
Kabouterpad   x x                  €          27,50  €     35,00
Eekhoornpad       x x              €          27,50  €     35,00
Snaterpad           x x x        €          27,50  €     35,00
Droppie Waterpad   x x x                €          27,50  €     35,00
Bomen Leerpad           x x x        €          50,00  €     60,00
Smokkelpad           x x x        €          27,50  €     35,00
Ridderspoor           x x x        €          27,50  €     35,00
Dinopad   x x x                €          27,50  €     35,00
Aardewandeling               x x x    €          27,50  €     35,00
                           
Insecten/bijen                          
Gastles imker x x x x x x x x x      €          50,00  €     60,00
Leskist bijen x x x x                €          27,50  €     35,00
Insectentuin           x x          €          50,00  €     60,00
                           
Leskisten                          
Leskist veldonderzoek x         x x x x      €          27,50  €     35,00
Leskist braakballen x           x x x      €          27,50  €     35,00
                         €          27,50  €     35,00
Leskist het Weer x           x x x      €          27,50  €     35,00
                           
Zwerfafval x x x x x x x x x      €                    –    €     60,00
                           
Klimaat en Weer                          
Leskist het weer x         x x x        €          27,50  €     35,00
Watercircuit x         x x x x      €          50,00  €     60,00
Klimaatles               x x      €          50,00  €     60,00
                           
Geolessen                          
Dynamische aarde               x x x x  €          50,00  €     60,00
Aardewandeling               x x x x  €          27,50  €     35,00
Zand   x x x x x x x x x    €          50,00  €     60,00
Fossielen                        €          50,00  €     60,00
                           
Aanbod BSO                        €          60,00  €     60,00
Winter x x x x x x x x x      €          60,00  €     60,00
Lente  x x x x x x x x x      €          60,00  €     60,00
Zomer x x x x x x x x x      €          60,00  €     60,00
Herfst x x x x x x x x x      €          60,00  €     60,00
Divers aanbod x x x x x x x x x      €          60,00  €     60,00
zie pdf                          
                           
Aanbod VO                          
Smaakles                   x    €          50,00  €     60,00
Ecologisch veldwerk                   x x  €          50,00  €     60,00
Water, bodem                   x x  €          50,00  €     60,00
Flora, fauna                   x x  €          50,00  €     60,00
Divers aanbod                   x x  €          50,00  €     60,00
zie pdf                          

Aanmelden en reserveren

U kunt de activiteiten en lesmaterialen uit dit Natuurmenu reserveren door 

  • tijdens kantooruren te bellen met 0495 52 48 93. Ook voor eventuele vragen over de activiteiten, lesmaterialen en reservering kunt u contact opnemen met Sandra Stals (educatie-coördinator) of Jules Bus (beheerder).
  • een e-mail te sturen naar info@nmcweert.nl met vermelding van uw naam school, groep, het aantal leerlingen en enkele voorkeursdata.
  • de activiteiten staan ook beschreven op onze website nmcweert.nl