Licht & lucht

Kerndoel 33, 39, 42, 44, 45

Groep 5, 6, 7

Doel

De kinderen ontdekken en krijgen inzicht in de eigenschappen en samenstelling van licht en lucht.

De kinderen ontdekken dat lucht massa heeft en druk uitoefent .

De kinderen ontdekken dat geluid door de lucht wordt voortgeplant.
De kinderen ontdekken dat licht uit verschillende kleuren bestaat, zich rechtlijnig voortplant en gebroken en teruggekaatst kan worden.
De kinderen maken en experimenteren met een snaarinstrument, warmtespiraal en een eigen caleidoscoop en/of periscoop (deze laatste mogen de kinderen houden).

 

Inhoud en werkvorm

Het lesprogramma bestaat, na een korte introductie, uit de uitvoering van 15 verschillende onderzoeks- en ontwerpopdrachten over licht en lucht: kleuren, regenboogkleuren, spiegeling, lichtbreking, werking loep, schaduw, luchtdruk, geluid, koolzuur en zuurstof.
De opdrachten worden gedifferentieerd naar het niveau van de kinderen en worden door de leerlingen zelfstandig uitgevoerd in de vorm van een circuit. Dat doen ze in twee- of drietallen en onder begeleiding van een volwassene vanuit school. De opdrachten worden schriftelijk verwerkt en na afloop gezamenlijk besproken.

Organisatie

De onderzoeks- en ontwerpmaterialen, opdrachtbeschrijving en schrijfmaterialen liggen op de verschillende tafels in de grote zaal van het Natuur- en Milieucentrum.
De school zorgt zelf voor vervoer en voldoende  begeleiding van de kinderen (bij voorkeur per drie kinderen één begeleider).

 

Locatie
In Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4, Weert


Duur

Ongeveer 90 minuten

 

Periode

Hele jaar

 

Kosten
Scholen uit gemeente Weert € 20,- per klas
Scholen van elders € 25,- per klas