Water

Kerndoel  26, 33, 39, 40, 41, 42 en 48

Groep 5 t/m 8

Doel

De doelen worden in onderling overleg vastgesteld. Daarbij kan een keuze worden gemaakt uit de volgende doelen.
De kinderen ontdekken, onderzoeken en krijgen inzicht in:

  • de eigenschappen van water, het verschil in drijven, zinken en zweven, de stoffen die oplossen in het water en welke stoffen zich mengen met het water middels proefjes;
  • de kracht en energie die water kan leveren middels het experimenteren met een waterraket en een waterrad en de manier waarop dieren zich voortbewegen in het water;
  • in de verschillende vormen van water: drinkwater, grondwater, regenwater, oppervlaktewater en onderzoeken de kwaliteit hiervan;
  • de invloed van moerassen op de waterkwantiteit en experimenteren met de werking van verschillende sponsen;
  • de manieren waarop wateroverlast in de natuur voorkomen kan worden en hoe water het landschap vormt door te experimenteren met de waterstroomtafel;
  • de manieren waarop wateroverlast in de stad is te voorkomen en experimenteren met de water-in-de-stadtafel;
  • de waterdiertjes en de planten langs het water in de vennen, plassen en sloten.

Inhoud en werkvorm

Het lesprogramma bestaat uit een korte introductie en de uitvoering van verschillende onderzoeksopdrachten, die in onderling overleg worden vastgesteld: draaiende beker, zweven drijven of zinken, watertornado, speedbootje, waterrad, waterraket, wolkje, mengen-oplossen,

rechte of kromme beek, snelle zwemmers, de natuur als spons, water vormt het landschap, wateroverlast in de stad, waterdiertjes scheppen en determineren, watervogels observeren, waterplanten determineren, kwaliteit grond-, drink-, regen-, oppervlaktewater.

De opdrachten worden door de leerlingen zelfstandig, in twee- of drietallen, en onder begeleiding van een volwassene uitgevoerd in de vorm van een circuit.
De opdrachten worden verwerkt in logboekjes en na afloop klassikaal besproken.

Organisatie

De opdrachtbeschrijving, benodigde materialen en logboekjes liggen klaar in het leslokaal en de tuin van het Natuur- en Milieucentrum.
De school zorgt zelf voor vervoer en begeleiding van de kinderen (bij voorkeur per vier kinderen één begeleider).

Locatie

In Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4, Weert

Duur

Afhankelijk van het aantal opdrachten 90 tot 120 minuten

Periode

Hele jaar

Kosten

Scholen uit gemeente Weert € 20,- per klas
Scholen van elders € 25,- per klas