Leskist Het weer

Kerndoel 33, 42, 43

Groep 5, 6, 7

Doel
De leerlingen doen onderzoek naar enkele veelvoorkomende begrippen van het weer zoals temperatuur, neerslag, luchtdruk, windsnelheid, seizoenen en klimaat, kunnen een weerbericht samenstellen en leren om zelf meetinstrumenten te maken.

Inhoud en werkvorm
De kinderen gaan zelfstandig en in kleine groepjes met 10 verschillende opdrachten, materialen en weerinstrumenten uit de leskist onderzoekend en ontdekkend aan de slag.
Daarnaast zijn er 4 doe-bladen om zelf meetinstrumenten te maken.

Organisatie
De opdrachten op de werkbladen kunnen klassikaal, of in groepjes, in circuitvorm worden uitgevoerd. De benodigde materialen zitten in de kist.
De doebladen kunnen ook gebruikt worden voor de les handvaardigheid of techniek.
Voor de (eenvoudige) materialen voor het uitvoeren van deze opdrachten van de doebladen moet zelf gezorgd worden.

Periode
Hele jaar

Locatie
In en rondom school

Duur
1,5 uur (per opdracht ongeveer 15 minuten)

Kosten (huur 2 weken)
Scholen uit gemeente Weert € 10,-
Scholen van elders € 15,-