Leskist Braakballen uitpluizen

Kerndoel 40, 41

Groep 7, 8

Doel
De kinderen kunnen een braakbal uitpluizen en de botonderdelen herkennen en benoemen.

Inhoud en werkvorm
In de kist zitten alle benodigde materialen en braakballen om deze uit te pluizen, achtergrondinformatie en kopieerbladen.
Het uitpluizen wordt individueel uitgevoerd en de gevonden botjes met behulp van kaarten toebedeeld aan muizen of vogels.

Organisatie
Na een klassikale uitleg over uilen en braakballen door een vrijwilliger gaan de kinderen individueel en zelfstandig aan de slag met het uitpluizen van een braakbal. De botjes mogen de kinderen na afloop meenemen.

Periode
Hele jaar

Locatie
In de klas of in het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man te Weert

Duur
Ongeveer 1,5 uur

Maximale groepsgrootte
20 personen

Kosten huur (1 week)
Scholen uit Weert € 10,- + € 0,50 per braakbal
Scholen van elders € 15,- + € 0,50 per braakbal

Les in het Natuur- en Milieucentrum MC De IJzeren Man
Scholen uit Weert € 15,- per klas + € 0,50 per braakbal
Scholen van elders € 20,- per klas + € 0,50 per braakbal