Insectentuin

Kerndoel 39, 40, 41

Groep 3 t/m 6

Doel
De kinderen verkennen, ontmoeten en beleven verschillende insecten in de natuur.

Inhoud en werkvorm
De kinderen krijgen op 6 verschillende plekken informatie over insecten, water- en bodemdiertjes en voeren aansluitend enkele eenvoudige kijk-, vang- en invulopdrachten uit waarvan ze de antwoorden op werkbladen verwerken.

Organisatie
De kinderen gaan in kleine groepjes en onder begeleiding vanuit de school aan de slag met 1 of 2 opdrachten op 6 verschillende, gemarkeerde plekken: oorwormen, bijen, hommels, vlinders, bodemdiertjes, waterdiertjes. Op deze plek staat een deskundige vrijwilliger, met de informatiekaarten en de benodigde onderzoeksmaterialen.
De begeleider leest de informatiekaart hardop voor en laat de kinderen de opdrachten uitvoeren en verwerken op werkbladen.
De werkbladen kunnen na afloop worden meegenomen.

Periode
Lente, zomer, vroege herfst

Locatie
In de tuin van het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4, Weert

Duur
Ongeveer 1,5 uur (15 minuten per opdracht)

Kosten
Scholen uit gemeente Weert € 20,- per klas
Scholen van elders € 25,- per klas