Energie

Kerndoel   33, 39, 42, 44, 45

Groep  7, 8

Doel

De kinderen ontdekken en krijgen inzicht in de werking van duurzame energiebronnen zon, wind, en water.
De kinderen ontdekken en krijgen inzicht in de relatie tussen zon, licht, warmte en elektriciteit.
De kinderen ontdekken en krijgen inzicht in de werking van verschillende isolatiematerialen.
De kinderen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen zoals druk, kracht, energie, licht, warmte, elektriciteit, stroming en massa.

Inhoud en werkvorm
Het lesprogramma bestaat uit een korte introductie en de uitvoering van 15 verschillende onderzoeksopdrachten over zonne-, water- en windenergie, elektromagneten en energiebesparing.
De onderzoeksopdrachten worden door de leerlingen zelfstandig in twee- of drietallen en onder begeleiding van een volwassene uitgevoerd in de vorm van een circuit.
De opdrachten worden verwerkt in logboekjes en op het einde klassikaal besproken.

Organisatie
De onderzoeksmaterialen, opdrachten en logboekjes staan klaar in de grote zaal van het Natuur- en Milieucentrum. U dient zelf te zorgen voor vervoer en voldoende  begeleiding van de kinderen (bij voorkeur per vier kinderen een begeleider).

Locatie
In Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4, Weert

Periode
Hele jaar

Duur
Ongeveer 90 minuten

Kosten
Scholen uit gemeente Weert € 20,- per klas
Scholen van elders € 25,- per klas