Droppie Waterpad

Kerndoel 39, 40, 41, 48

Groep 1, 2

Doel
De kinderen verkennen, beleven en ontdekken de eigenschappen van water, herkennen enkele soorten watervogels, waterdiertjes, kikkers en waterplanten.

Inhoud en werkvorm
De kinderen voeren op verschillende, veilige plekken langs het water opdrachten uit rondom drijven-zinken, waterstroom, mos, riet, kroos, waterdiertjes, watervogels, amfibieën, waterkringloop en het weer.

Organisatie
Na uitleg door de educatief medewerker van het NMC gaan de kinderen in groepjes en onder begeleiding vanuit de school aan de slag met verschillende opdrachten.
De 13 opdrachten en de route staan beschreven in een Droppie Waterpad-boekje.
Houten Droppie Water-figuren langs het pad geven de plekken aan waar de kinderen de opdrachten kunnen uitvoeren en waar nodig wijzen pijlen de weg.
Elk groepje krijgt 1 emmertje, 1 schepnet, 1 tasje met onderzoeksmaterialen (zeef, verrekijker, loeppotjes, zoekkaart waterdiertjes, doekje, penseel, opzetloep) en het boekje Droppie Waterpad mee. De begeleider leest de opdracht voor en de kinderen voeren deze uit. Is deze klaar dan lopen de kinderen naar het volgende Droppie Water-figuur.
Na afloop de materialen bij de beheerder inleveren.

Periode
Lente, zomer, herfst

Locatie
In de tuin van het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man en op het pad langs de Kleine IJzeren Man

Duur
Ongeveer 1 tot 1,5 uur

Kosten
Scholen uit Weert € 15,- per klas
Scholen van elders € 20,- per klas