De Stichting Natuur- en Milieu-educatie als ANBI

Stichting Natuur- en Milieu-educatie (NME) is een zogenaamde ANBI-instelling, dat wil zeggen een algemeen nut beogende instelling. De belastingdienst bepaalt welke instellingen aan de ANBI-voorwaarden voldoen. Een ANBI-instelling heeft een aantal belastingvoordelen. Zo mogen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie ook de website van de belastingdienst.

Als ANBI-instelling dient Stichting NME de volgende gegevens op haar website te publiceren.

Algemeen

Naam: Stichting NME beheert het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man
Adres: Geurtsvenweg 4
Postcode en plaats: 6006 SN Weert
Telefoon: 0495-524893
Email: info@nmcweert.nl
KVK nummer: 41067575
RSIN/Fiscaal nummer: 8026.06.866
IBAN: NL28 INGB 0684014998

Doelstelling: Stichting NME heeft tot doel het vergroten van kennis en inzicht in de natuur en het milieu via leerprocessen en andere vormen van informatieoverdracht. Men tracht dit doel te bereiken door middel van het beheren en exploiteren van een daartoe functioneel gebouw en overige accommodaties, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan: zie hiervoor ons beleidsplan 2021-2025.

Bestuur: Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en daarnaast een aantal algemene bestuursleden. De situatie in januari 2019 is als volgt:

– Mevr. M. Gresnigt-Raemaekers, voorzitter
– Dhr. G. Schreurs, secretaris
– Dhr.J. Rutjens, penningmeester
– Dhr. C. Pacilly, algemeen lid
– Mevr. M. Gerits, algemeen lid
– Mevr. S. Beenders, adviseur

Beloning: Het bestuur is onbezoldigd. De coördinator en educatief medewerker zijn ingeschaald op basis van de systematiek van de CAO Onderwijs. De beheerder vanuit de sociale werkplaats.

Activiteiten en financiële verantwoording

Elders op de website treft u een gedetailleerd overzicht aan van onze activiteiten.

Standaardformulier ANBI

Jaarrapport 2020

Jaarrapport 2019

Jaarverslag 2020

Financiële verantwoording

Laatst bijgewerkt in juli 2021.