Braakballen uitpluizen

Organisatie
Na een klassikale uitleg in het natuurcentrum over uilen en braakballen door een vrijwilliger gaan de kinderen individueel en zelfstandig aan de slag met het uitpluizen van een braakbal. De botjes mogen de kinderen na afloop meenemen.

Periode
Hele jaar

Locatie
Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4, Weert (met vrijwilliger).

Op school

In de klas met de docent (zonder vrijwilliger).

Duur
Ongeveer 1,5 uur

Kosten huur (1 week)
Scholen uit gemeente Weert € 10,- + € 0,50 per braakbal
Scholen aangrenzend gemeente Weert € 15,- + € 0,50 per braakbal

Les in het Natuur- en Milieucentrum MC De IJzeren Man
Scholen uit gemeente Weert € 30,- per klas + € 0,50 per braakbal
Scholen aangrenzend gemeente Weert € 35,- per klas + € 0,50 per braakbal