Aanmelden vrijwilligers

Het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man kan alleen bestaan door het werk en de inzet van vrijwilligers:

 • Voor het ontvangen van publiek in de weekenden en op feestdagen, vanaf 13.00 uur tot 16.00 of 17.00 uur;
 • Voor het onderhoud van de tuin, op dinsdag en donderdag;
 • Voor het begeleiden van leerlingen, in de ochtenduren van maandag t/m vrijdag
 • Voor het begeleiden van publieksactiviteiten, ook in het weekend;
 • Voor het opzetten van tijdelijke tentoonstellingen;
 • Voor het opzetten van het NMC Café;
 • Voor het beheer van educatieve materialen;
 • Voor ICT-werkzaamheden;
 • Voor …… heel veel andere mogelijkheden!

Loop eens binnen en toon uw belangstelling! U kunt uiteraard ook bellen of mailen voor een afspraak.
Dit kan tevens online door het invullen van onderstaand formulier. Daarvoor is onze Privacy policy van toepassing:

Privacybeleid

Het bestuur van Stichting Natuur- en Milieu-educatie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Natuur- en Milieu-educatie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Natuur- en Milieu-educatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Laat dit veld blanco