Wie wij zijn

Het beheer en de exploitatie van het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man is in handen van het bestuur Stichting Natuur- en Milieueducatie.
Dit bestuur bestaat uit 6 personen die onbezoldigd en vanuit hun specifieke deskundigheid invulling geven aan de verschillende taken met betrekking tot het beleid van de stichting.
Het bestuur wordt op dit moment gevormd door Pim Sluijter, voorzitter, Jan Rutjens, penningmeester, Gerard Schreurs, secretaris, Henk Gielis, Karel Pacilly en Huub Boonen. Het bestuur vergadert maandelijks.

Doelstelling, visie en middelen voor het meerjarenbeleid van de stichting staan beschreven in het beleidsplan.

Klik op deze link om het Beleidsplan 2016-2020 van Stichting Natuur- en Milieu-educatie te bekijken.

Het Jaarverslag 2016 vindt u hier.

De dagelijkse gang van zaken wordt uitgevoerd door drie medewerkers: de coördinator (0,6 fte), de educatief medewerkster (0,5 fte) en de beheerder.
Activiteiten worden opgezet en uitgevoerd in samenwerking met IVN Weert e.o., Geologische Vereniging Mente et Malleo, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting het Limburgs Landschap, Waterschap Peel en Maasvallei, Imkervereniging St. Ambrosius en heel veel, bijna 100, vrijwilligers.

Het gebouw wordt gebruikt door verschillende groene verenigingen uit Weert.

 

Contactinformatie

Adres (kaart)
Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man
Geurtsvenweg 4
6006 SN Weert

Telefoonnummer
+31 (0)495 – 52 48 93

Coördinator Jet Joris
j.joris@nmcweert.nl
Beheerder Jo Sentjens
info@nmcweert.nl
Educatief medewerkster Anja Akkermans
a.akkermans@nmcweert.nl