Onze partners

Het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man is een knooppunt voor duurzaamheids-educatie. Het werkt daarvoor samen met verschillende verenigingen en organisaties.
Elk van deze partners geeft op zijn/haar eigen manier invulling aan voorlichting en educatie rondom duurzaamheidthema’s. Waar mogelijk wordt dit gezamenlijk en vanuit het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man gedaan. Zo kan voorlichting en educatie over thema’s zoals klimaatverandering, biodiversiteit, grondstoffen, duurzame energie, natuurbeheer en waterbeheer aan een breed publiek geïntegreerd worden aangeboden.

Hier volgt een overzicht van onze partners en een korte omschrijving van hun activiteiten vanuit het centrum, met een link naar hun website.

Geologische vereniging Mente et Malleo

Deze vereniging houdt zich bezig met geologie in de breedste zin van het woord: algemene geologie, fossielen en mineralen. Dit doen we door het organiseren van o.a. ledenavonden, geologiedagen, excursies, interactieve tentoonstellingen en lezingen. De vereniging heeft een eigen jeugdgroep.
Een groot deel van de activiteiten vindt plaats in het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man. Daar is een vitrine met een mooie verzameling van stenen en fossielen uit de hele wereld te zien. Buiten in de tuin is een stenenpad met stenen die door de Maas en Rijn in Limburg zijn achtergelaten.

Herenboeren Weerterland

Herenboeren Land van Weert staat voor gezond en eerlijk voedsel, uit Weert en omgeving. Voor de informatiebijeenkomsten, workshops en het voorbereidend overleg maken zij gebruik van de faciliteiten van het centrum.
De Stichting Herenboeren Land van Weert is nog in oprichting.

Imkervereniging St. Ambrosius Weert

Imkervereniging St. Ambrosius streeft naar het bevorderen van de (hobby) imkerij en een gezonde bijenstand. De bijenhal van deze vereniging staat in de bloemrijke tuin van Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man. Hier staan verschillende bijenkasten en worden de praktijklessen voor de imkers in opleiding gegeven. Elke zondag in de maanden april tot en met september is de bijenhal voor het publiek geopend. Dan is er een imker van deze vereniging aanwezig voor het geven van informatie. Elk jaar, in juli, organiseren zij een imkerdag met veel demonstraties en doe-activiteiten.
In het centrum organiseren we workshops en themabijeenkomsten voor imkers en andere geïnteresseerden. Scholen kunnen hier terecht voor een les over bijen en imkerij. Bij de balie kunt u onze smaakvolle, natuurzuivere honing kopen.

Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid

IVN Weert en omstreken is een groene organisatie die wil bijdragen aan een beter milieu en verstandig gebruik van de natuur door middel van voorlichting en educatie. In de natuur, thuis en om de hoek, want in Weerterland is veel te vinden dat de moeite meer dan waard is.
In en rondom het Natuur- en Milieucentrum organiseren de vrijwilligers regelmatig natuurexcursies, wandelingen, lezingen, cursussen en educatieve programma’s.

Kempen~Broek

Het Grenspark Kempen ̴ Broek is een gebied met een mozaïek van verschillende natuur- en cultuurlandschappen. Het ligt op de grens van België en Nederland en is zo’n 25.000 hectare groot.
Op het Nederlands grondgebied is het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man Hoofdtoegangspoort van dit grenspark. In het centrum zijn wandel- en fietsroutefolders te koop. Kinderen, maar ook volwassenen, krijgen middels allerlei doe-activiteiten informatie over dieren en planten van de verschillende landschappen. Er is een aaigang met opgezette dieren, interactieve kubussen en een biotopenwand. Vanuit de tuin van het centrum starten verschillende wandelroutes.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten komt op voor de bescherming en het behoud van natuur in Nederland. Deze vereniging wil mensen, van jong tot oud, in het hart raken en de fascinatie voor de natuur delen met en via haar achterban. In Weert en omgeving beheert zij de Weerter- en Budeler bergen, Laurabossen, Kruispeel, Kettingdijk, Wijffelterbroek, Tungelerwallen, De Krang, Keversbroek en de Stramprooierheide. Natuurmonument is partner in Kempen~Broek.
In het centrum vindt u op een infowand en folderrek meer informatie over Natuurmonumenten en over haar jeugdprogramma OERRR.

Stichting Groen Weert

Stichting Groen Weert gebruikt het centrum voor overleg en samenwerking met lokale groenbeheerders zoals de gemeente. Het doel is duurzame groenvoorzieningen te creëren en in stand te houden zodat de inwoners van Weert en omstreken optimaal profijt hebben van de maatschappelijk baten van het openbaar en particulier groen.

Stichting Limburgs Landschap

Stichting het Limburgs Landschap draagt zorg voor het behoud van waardevolle natuurgebieden, cultuurlandschappen en cultuurhistorische gebouwen in Limburg.
In het centrum staat een informatiezuil en is een vitrine ingericht dat een beeld geeft van het Weerterbos. Dit gebied maakt onderdeel uit van het Grenspark Kempen ~Broek.
Regelmatig worden in het centrum lezingen voor volwassenen en doe-activiteiten voor de jeugd georganiseerd.

Waterschap Limburg

Waterschap Limburg draagt zorg voor schoon en voldoende water, droge voeten en veilige dijken in Limburg. Zij doet dit met en voor de omgeving.
In het Natuur- en Milieucentrum de IJzeren Man staan aquaria met vissen uit de Tungelroyse beek. Vanaf het centrum regelt het waterschap op verzoek waterwandelingen voor scholen en verenigingen in het IJzeren Man gebied. Scholen kunnen bij het centrum ook terecht voor DroppieWaterpad, Watercircuit en een lesprogramma over de Tungelroysebeek.

Weert Energie

WeertEnergie is een lokale Coöperatieve Vereniging waarin leden in eigen beheer goedkope, duurzame energie opwekken, inkopen en afleveren. Daarnaast ondersteunt de coöperatie haar leden en inwoners van Weert bij het nemen van maatregelen om energie te besparen.
De meerwaarde is dat er altijd tegen een concurrerend en eerlijk tarief geleverd wordt, dat de klant dichtbij staat en dat de winsten worden gebruikt voor het realiseren van duurzame projecten die de leden bepalen. Samen naar een duurzame samenleving! Voorbeelden zijn Deel de Zon, Warm Wonen Weert en Windpark in de gemeente Weert.
WeertEnergie maakt gebruik het Natuur- en Milieucentrum om projecten en workshops voor voorbereiding. Ook presenteert deze coöperatie zich hier via een vitrinekast in de expositieruimte.

Al deze organisaties nodigen burgers, scholen en bedrijven van harte uit om samen invulling te geven aan voorlichting en educatie over de ontwikkelingen in thema’s die voor een duurzame toekomst van belang zijn.
De Stichting Natuur- en Milieueducatie heeft hierin een aansturende en coördinerende rol.