Vogelexcursie naar de Zoom (Nederweert)

Op zondag 13 mei a.s., Moederdag, organiseert de vogelwerkgroep weer een wandeling in De Zoom (Nederweert).

Vertrek bij het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4, om 8.00 uur.
Vertrek bij De Zoom om 8.15 uur. (splitsing; Reulisweg/Banendijk)
Deelname is gratis.

De Zoom is een afgegraven voormalig hoogveengebied in de Peel, in het uiterste oosten van de gemeente Nederweert.
De Zoom ligt op 3 km ten oosten van Nederweert-Eind als een 85 groot ha natuureiland te midden van een groot agrarisch gebied. Het maakt deel uit van het zogenaamde Peelvennengebied, ook wel genoemd de Midden-Limburgse Peelrestanten, gelegen ten zuiden van de Noordervaart. Belangrijke andere gebieden in de omgeving zijn Sarsven en De Banen en de Groote Moost.

De Zoom is een grote komvormige en omkade laagte, gevormd door turfgraverij. De laagte is ongeveer twee meter diep met heide, vennen, vlaktes met pijpenstrootje en struisgras, oude turfkuilen en wilgenstruwelen. In de zandondergrond komt een ondiepe lemige laag voor. Aan de turfgraverij herinneren nog twee oude “peelbanen”.
De bijzondere vogels die wij aan kunnen treffen zijn: blauwborst, roodborsttapuit, boomvalk, zomertortel, etc.

Inlichtingen bij: Jan Aarts, tel. 06-2294 5702, e-mail ja.aarts@planet.nl.