Korte cursus voor jeugd-natuurbegeleiders

VIND JE HET LEUK OM MET ONZE JEUGD BUITEN OP PAD TE GAAN?

Dan is het volgende bij uitstek iets voor jou want:

DE IVN AFDELINGEN VAN MIDDEN-LIMBURG GAAN SAMEN NIEUWE JEUGDNATUUR-BEGELEIDERS OPLEIDEN!

De opleiding zelf wordt aangeboden in 2019. In zes bijeenkomsten komen de pubers, de 6 tot 12 jarigen en de kleuters aan bod. Tijdens de lessen ligt de nadruk op verschillende werkvormen. De cursus is zeker ook zinvol voor kaderleden van scoutingafdelingen.

De cursusdata zijn:

  • De dinsdagen 12 februari, 12 maart en 2 april van 19.30 u. – 22.00 u.
  • De zaterdagen 23 februari, 23 maart en 13april van 09.00 u. – 12.00 u.

De cursus wordt gegeven op verschillende locaties in Midden-Limburg.

Namens het regionale cursusteam Jeugdnatuurbegeleiders,

IVN Roermond, IVN Helden, IVN Weert, IVN Meijel

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

h.jetten@onsbrabantnet.nl

Aanmelden voor de cursus kan tot 24 januari 2019 via website

https://www.ivn.nl/afdeling/district-limburg/activiteiten/cursus-voor-jeugdbegeleiders-midden-limburg