Klimaatverandering

Johan Rockström
Bron: effektmagasin.se

Deze 2 uur durende lezing gaat onder meer over:
Enkele basisbegrippen m.b.t. klimaat(verandering)
– Wat kunnen we leren van klimaatveranderingen in het verre geologische verleden? Het verleden is de sleutel tot het heden.
– Enkele technieken die in staat stellen iets te weten te komen over klimaatveranderingen in het verleden.
– De huidige klimaatverandering.
– Gevolgen van klimaatverandering.
– De toekomst. Daarbij zal worden ingegaan op de vraag of we de doelstellingen van het klimaatverdrag van Parijs (20C opwarming, maar liefst maar 1,50C) gaan halen. Tevens worden de resultaten van Katowice en van de Nederlandse klimaattafels aan de orde gesteld.
– Mogelijke oplossingen.


Klimaatverandering wordt vanuit een breder kader gepresenteerd. In hun artikel “Een veilige werkruimte voor de mensheid” presenteren Rockström/Steffen e.a. een model waarin de ecologische problemen waarmee de mensheid worstelt, worden weergegeven. Klimaatverandering is daarbij een van de problemen, waar we een oplossing voor moeten vinden. Een problematiek, die gezien de aanvaarding van de klimaatwet juni 2018, inmiddels brede maatschappelijke aandacht krijgt. De lezing is gebaseerd op de nieuwste inzichten.

De lezing vindt plaats op 8 januari a.s in het Natuur– en Milieucentrum De IJzeren man aan de Geurtsvenweg 4 te Weert.

Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis.

Voorinlichtingen : bert.timmermans@upcmail.nl