24 augustus 2017 – Groene Zomerschool

In deze laatste week van de zomervakantie volgen leerlingen van het Dal als reken- en taalles in de natuur.

Dat doen ze in en rondom het centrum.

Elke ochtend om 9.00 uur begint de klas met een verhaal over jagers en verzamelaars.

Dat gebeurt rondom een kampvuur, waarbij de kinderen door de leerkrachten van het Dal voorbereid worden op de rest van de dag. Ze worden bijgestaan door vrijwilligers van het centrum. Zo leren ze hoe ze van klei potten kunnen maken, van hout en takken een bootje en zelfs een hut en een pijl en een boog. Dat wordt allemaal vooraf uitgetekend, in het IJzeren Man gebied uitgevoerd en achteraf nagemeten. Zo krijgen de kinderen een goed beeld van begrippen zoals lengte, oppervlakte, inhoud en snelheid.