20 februari 2018 – Lezing: Klimaatverandering en vogels

Bron: Saxifraga – Iztok Stornik: www.freenatureimages.eu

Henk Sierdsema vertelt in deze lezing welke gevolgen klimaatverandering heeft voor onze vogelpopulaties.

Alle aspecten passeren daarbij de revue, van veranderingen in de fysiologie van vogels, via veranderingen in fenologie (zoals timing van eileg en trekpatronen), tot veranderingen in verspreiding en populatiegroottes: welke soorten gaan we in de toekomst verliezen, en welke soorten kunnen we juist verwelkomen als gevolg van de opwarmende omstandigheden? Tenslotte wordt er ingegaan op veranderde relaties tussen soorten: wat gebeurt er als de activiteitspatronen van vogels en hun insectenvoedsel met elkaar uit de pas gaan lopen? En welke gevolgen heeft dit voor de toekomst van de Nederlandse vogels?

De lezing is op 20 februari in Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4, Weert. Aanvang 19.30 uur. De entree is € 2,00.