11 december 2018 – Lezing over natuurgebieden door Cor Speek

De lezing gaat voor de pauze over enkele natuurgebieden in Duitsland.

We bezoeken onder andere de uiterwaarden van de Elbe en het Muritz Nationalpark. Veel beelden van vogels waaronder ooievaars, kraanvogels, grauwe klauwier, sperwergrasmus, zee- en visarenden.

Na de pauze bezoeken we ten oosten van het bekken van Arcachon het Regional Natuurpark van Les landes de Gascogne. Hier liggen zoutwatermoerassen, lagunes, rietvelden met een groot aantal wilde vogels zoals de zilverplevier, de steltkluut, de kluut, de mantelmeeuw en de bergeend. De lezing is een film met gesproken tekst.

De lezing vindt plaats in het Natuur- en Milieucentrum de IJzeren Man, Geurtsvenweg 4 Weert. De aanvangstijd is 19.30 uur en de toegang is gratis. Voor inlichtingen neem contact op met Bert Timmermans (0495-633997) of bert.timmermans@upcmail.nl